• 1 trantheloipro***
  • 2 Ngô Hoàng Việt
  • 3 Lê Lan
  • 4 Khoa Lê
  • 5 manhhungar***

#13044

Liên Quân Mobile

Tướng: 30

Trang phục: 21

Rank: Đồng

Đá quý: Không

Ngọc 90: Không

Trạng Thái: Nick liên kết fb RIP

Nổi bật:

180,000 CARD
144,000 ATM

Tướng: 30

Trang phục: 21

Rank: Đồng

Đá quý: Không

Ngọc 90: Không

Trạng Thái: Nick liên kết fb RIP

Nổi bật:

Tài khoản liên quan

dư 15k vàng thư thẻ đổi tên
Tướng: 49
Trang phục: 56
Rank: Bạch Kim
Đá quý: Không
1,500,000đ