• 1 Thuong12***
  • 2 Đỗ Nhật Nam
  • 3 Đặng Hải
  • 4 valhein7***
  • 5 Nguyen Hieu

#38284

Liên Quân Mobile

Tướng: 40

Trang phục: 45

Rank: Bạch Kim

Đá quý: Không

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick Trắng Thông Tin

Nổi bật: Dư thẻ đổi tên

800,000 CARD
640,000 ATM

Tướng: 40

Trang phục: 45

Rank: Bạch Kim

Đá quý: Không

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick Trắng Thông Tin

Nổi bật: Dư thẻ đổi tên

Tài khoản liên quan

dư thẻ đổi tên
Tướng: 48
Trang phục: 35
Rank: Đồng
Đá quý: Không
500,000đ
dư 15k vàng thư thẻ đổi tên
Tướng: 49
Trang phục: 56
Rank: Bạch Kim
Đá quý: Không
1,500,000đ
dư 1 đá quý dư 3 thẻ đổi tên
Tướng: 32
Trang phục: 20
Rank: Vàng
Đá quý:
300,000đ
dư 1 đá quý dư 9 thẻ đổi tên
Tướng: 31
Trang phục: 37
Rank: Bạc
Đá quý:
350,000đ
dư 13 thẻ đổi tên
Tướng: 39
Trang phục: 39
Rank: Bạc
Đá quý: Không
450,000đ