• 1 Thuong12***
  • 2 Đỗ Nhật Nam
  • 3 Đặng Hải
  • 4 valhein7***
  • 5 Nguyen Hieu

#54507

Liên Quân Mobile

Tướng: 40

Trang phục: 44

Rank: Bạch Kim

Đá quý:

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick Trắng Thông Tin

Nổi bật: dư thẻ đổi tên dư 1 đá quý

800,000 CARD
640,000 ATM

Tướng: 40

Trang phục: 44

Rank: Bạch Kim

Đá quý:

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick Trắng Thông Tin

Nổi bật: dư thẻ đổi tên dư 1 đá quý

Tài khoản liên quan

dư 1 đá quý dư 3 thẻ đổi tên
Tướng: 32
Trang phục: 20
Rank: Vàng
Đá quý:
300,000đ
dư 1 đá quý dư 9 thẻ đổi tên
Tướng: 31
Trang phục: 37
Rank: Bạc
Đá quý:
350,000đ
dư 13 thẻ đổi tên
Tướng: 39
Trang phục: 39
Rank: Bạc
Đá quý: Không
450,000đ