• 1 Thuong12***
  • 2 Đỗ Nhật Nam
  • 3 Đặng Hải
  • 4 valhein7***
  • 5 Nguyen Hieu

#61731

Liên Quân Mobile

Tướng: 87

Trang phục: 170

Rank: Kim Cương

Đá quý:

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick có sdt ( Có thể đổi )

Nổi bật: dư 37 thẻ đổi tên dư 1 đá quý

5,000,000 CARD
4,000,000 ATM

Tướng: 87

Trang phục: 170

Rank: Kim Cương

Đá quý:

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick có sdt ( Có thể đổi )

Nổi bật: dư 37 thẻ đổi tên dư 1 đá quý

Tài khoản liên quan

dư 1 đá quý dư 3 thẻ đổi tên
Tướng: 32
Trang phục: 20
Rank: Vàng
Đá quý:
300,000đ
dư 1 đá quý dư 9 thẻ đổi tên
Tướng: 31
Trang phục: 37
Rank: Bạc
Đá quý:
350,000đ
dư 13 thẻ đổi tên
Tướng: 39
Trang phục: 39
Rank: Bạc
Đá quý: Không
450,000đ