• 1 Nguyễn Tài
  • 2 0889227***
  • 3 Trần Cọp
  • 4 Nguyễn Hoàng Nhạt
  • 5 Cmmok***

#95311

Liên Quân Mobile

Tướng: 49

Trang phục: 56

Rank: Bạch Kim

Đá quý: Không

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick Trắng Thông Tin

Nổi bật: dư 15k vàng thư thẻ đổi tên

1,500,000 CARD
1,200,000 ATM
Nạp thẻ cào

Tướng: 49

Trang phục: 56

Rank: Bạch Kim

Đá quý: Không

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick Trắng Thông Tin

Nổi bật: dư 15k vàng thư thẻ đổi tên

Tài khoản liên quan