• 1 Hàn Thiên Ngân
  • 2 Yến Nhi
  • 3 Trungc***
  • 4 Sanmie Ngốc
  • 5 Cậu Bé Ngốc
Tất cả
Tướng: 48
Trang phục: 49
Rank: Đồng
Đá quý:
1,000,000đ
dư 3 thẻ đổi tên
Tướng: 32
Trang phục: 38
Rank: Vàng
Đá quý: Không
600,000đ
Dư thẻ đổi tên
Tướng: 40
Trang phục: 45
Rank: Bạch Kim
Đá quý: Không
800,000đ
Dư 18k vàng dư 1 đá quý
Tướng: 36
Trang phục: 39
Rank: Đồng
Đá quý:
600,000đ
Tướng: 61
Trang phục: 44
Rank: Đồng
Đá quý:
900,000đ
Tướng: 43
Trang phục: 43
Rank: Đồng
Đá quý:
1,500,000đ
dư thẻ đổi tên
Tướng: 33
Trang phục: 33
Rank: Đồng
Đá quý: Không
700,000đ
dư thẻ đổi tên
Tướng: 42
Trang phục: 45
Rank: Bạch Kim
Đá quý: Không
1,000,000đ
dư thẻ đổi tên dư 1 đá quý
Tướng: 40
Trang phục: 44
Rank: Bạch Kim
Đá quý:
800,000đ
dư 37 thẻ đổi tên dư 1 đá quý
Tướng: 87
Trang phục: 170
Rank: Kim Cương
Đá quý:
5,000,000đ
LH ( 0366165533 ) ĐỂ NHẬN EMAIL ACC
Tướng: 59
Trang phục: 78
Rank: Đồng
Đá quý: Không
900,000đ
dư 15k vàng thư thẻ đổi tên
Tướng: 49
Trang phục: 56
Rank: Bạch Kim
Đá quý: Không
1,500,000đ
Tướng: 32
Trang phục: 15
Rank: Đồng
Đá quý:
200,000đ
Tướng: 38
Trang phục: 25
Rank: Đồng
Đá quý: Không
250,000đ
Tướng: 40
Trang phục: 31
Rank: Đồng
Đá quý: Không
350,000đ
Tướng: 30
Trang phục: 20
Rank: Đồng
Đá quý: Không
180,000đ
Tướng: 30
Trang phục: 18
Rank: Đồng
Đá quý: Không
180,000đ
Tướng: 32
Trang phục: 17
Rank: Đồng
Đá quý: Không
180,000đ
Tướng: 32
Trang phục: 20
Rank: Đồng
Đá quý: Không
250,000đ
Tướng: 30
Trang phục: 21
Rank: Đồng
Đá quý: Không
180,000đ