• 1 trantheloipro***
  • 2 Ngô Hoàng Việt
  • 3 Lê Lan
  • 4 Khoa Lê
  • 5 Như Viên
Tất cả
Tướng: 48
Trang phục: 49
Rank: Đồng
Đá quý:
1,000,000đ
Dư 18k vàng dư 1 đá quý
Tướng: 36
Trang phục: 39
Rank: Đồng
Đá quý:
600,000đ
Tướng: 61
Trang phục: 44
Rank: Đồng
Đá quý:
900,000đ
Tướng: 43
Trang phục: 43
Rank: Đồng
Đá quý:
1,500,000đ
dư thẻ đổi tên
Tướng: 33
Trang phục: 33
Rank: Đồng
Đá quý: Không
700,000đ
dư thẻ đổi tên
Tướng: 42
Trang phục: 45
Rank: Bạch Kim
Đá quý: Không
1,000,000đ
dư thẻ đổi tên dư 1 đá quý
Tướng: 40
Trang phục: 44
Rank: Bạch Kim
Đá quý:
800,000đ
dư 37 thẻ đổi tên dư 1 đá quý
Tướng: 87
Trang phục: 170
Rank: Kim Cương
Đá quý:
5,000,000đ
dư 15k vàng thư thẻ đổi tên
Tướng: 49
Trang phục: 56
Rank: Bạch Kim
Đá quý: Không
1,500,000đ
Tướng: 38
Trang phục: 25
Rank: Đồng
Đá quý: Không
250,000đ
Tướng: 40
Trang phục: 31
Rank: Đồng
Đá quý: Không
350,000đ
Tướng: 30
Trang phục: 18
Rank: Đồng
Đá quý: Không
180,000đ
Tướng: 32
Trang phục: 17
Rank: Đồng
Đá quý: Không
180,000đ
Tướng: 32
Trang phục: 20
Rank: Đồng
Đá quý: Không
250,000đ
Tướng: 41
Trang phục: 29
Rank: Đồng
Đá quý: Không
400,000đ
Tướng: 30
Trang phục: 26
Rank: Đồng
Đá quý: Không
250,000đ
Tướng: 35
Trang phục: 28
Rank: Đồng
Đá quý: Không
300,000đ
Tướng: 27
Trang phục: 21
Rank: Đồng
Đá quý: Không
250,000đ
Tướng: 28
Trang phục: 27
Rank: Đồng
Đá quý: Không
250,000đ
Tướng: 26
Trang phục: 21
Rank: Đồng
Đá quý: Không
250,000đ