• 1 Caominhdu***
  • 2 Tien Nguyen
  • 3 Nguyễn Quang Trường
  • 4 Đam Mê Bóng Đá
  • 5 Tjkkkk***
Tất cả
dư 15k vàng thư thẻ đổi tên
Tướng: 49
Trang phục: 56
Rank: Bạch Kim
Đá quý: Không
1,500,000đ
dư thẻ đổi tên
Tướng: 48
Trang phục: 35
Rank: Đồng
Đá quý: Không
500,000đ
dư 1 đá quý dư 3 thẻ đổi tên
Tướng: 32
Trang phục: 20
Rank: Vàng
Đá quý:
300,000đ
dư 1 đá quý dư 9 thẻ đổi tên
Tướng: 31
Trang phục: 37
Rank: Bạc
Đá quý:
350,000đ
dư 13 thẻ đổi tên
Tướng: 39
Trang phục: 39
Rank: Bạc
Đá quý: Không
450,000đ